Handmade Swarovski Bracelet

Showing 1–20 of 56 results

 • Amethyst Swarovski Crystal Cushion Cut Bracelet

  Amethyst Swarovski Crystal Cushion Cut Bracelet

  £33.50
 • Aquamarine Sapphire Swarovski Crystal Bracelet

  Aquamarine Sapphire Swarovski Crystal Bracelet

  £35.00
 • Aquamarine Swarovski Crystal Flower Bracelet

  Aquamarine Swarovski Crystal Flower Bracelet

  £65.50
 • Astral Pink Swarovski Stretch Bracelet

  Astral Pink Swarovski Stretch Bracelet

  £45.00
 • Black Diamond Swarovski Crystal Bracelet

  Black Diamond Swarovski Crystal Bracelet

  £35.00
 • Black Diamond Swarovski Crystal Flower Bracelet

  Black Diamond Swarovski Crystal Flower Bracelet

  £59.50
 • Black Patina Swarovski Crystal Silver Plated Bracelet

  Black Patina Swarovski Crystal Silver Plated Bracelet

  £35.00
 • Blue Sapphire Swarovski Crystal Bracelet

  Blue Sapphire Swarovski Crystal Bracelet

  £33.00
 • Clear AB Swarovski Crystal Bracelet

  Clear AB Swarovski Crystal Bracelet

  £33.00
 • Clear AB Swarovski Crystal Gold Plated Bangle

  Clear AB Swarovski Crystal Gold Plated Bangle

  £32.50
 • Clear Crystal Sterling Silver Minimalist Bracelet

  Clear Crystal Sterling Silver Minimalist Bracelet

  £22.50
 • Crystal Butterfly Sterling Silver Minimalist Bracelet

  Crystal Butterfly Sterling Silver Minimalist Bracelet

  £22.50
 • Crystal Heart Sterling Silver Minimalist Bracelet

  Crystal Heart Sterling Silver Minimalist Bracelet

  £22.50
 • Emerald Swarovski Crystal Flower Bracelet

  Emerald Swarovski Crystal Flower Bracelet

  £85.50
 • Graphite Light Coral Swarovski Stretch Bracelet

  Graphite Light Coral Swarovski Stretch Bracelet

  £35.00
 • Jet Black Crystal Sterling Silver Minimalist Bracelet

  Jet Black Crystal Sterling Silver Minimalist Bracelet

  £22.50
 • Light Coral Swarovski Crystal Bracelet

  Light Coral Swarovski Crystal Bracelet

  £29.00
 • Light Rose Moonlight Crystal Stretch Bracelet

  Light Rose Moonlight Crystal Stretch Bracelet

  £45.00
 • Light Rose Swarovski Crystal Flower Bracelet

  Light Rose Swarovski Crystal Flower Bracelet

  £85.50
 • Light Rose Swarovski Crystal Silver Plated Bangle

  Light Rose Swarovski Crystal Silver Plated Bangle

  £32.50