Handmade Swarovski Bracelet

Showing 1–20 of 90 results

 • Amethyst Swarovski Crystal Cushion Cut Bracelet

  Amethyst Swarovski Crystal Cushion Cut Bracelet

  £30.50
 • Aquamarine Sapphire Swarovski Crystal Bracelet

  Aquamarine Sapphire Swarovski Crystal Bracelet

  £35.00
 • Aquamarine Swarovski Crystal Flower Bracelet

  Aquamarine Swarovski Crystal Flower Bracelet

  £55.50
 • Aquamarine Swarovski Crystal Stretch Bracelet

  Aquamarine Swarovski Crystal Stretch Bracelet

  £45.00
 • Astral Pink Swarovski Stretch Bracelet

  Astral Pink Swarovski Stretch Bracelet

  £45.00
 • Autumn Blush Swarovski Crystal Bracelet

  Autumn Blush Swarovski Crystal Bracelet

  £37.50
 • Autumn Tones Swarovski Crystal Bracelet

  Autumn Tones Swarovski Crystal Bracelet

  £40.50
 • Bermuda Blue Jet Swarovski Tennis Bracelet

  Bermuda Blue Jet Swarovski Tennis Bracelet

  £37.50
 • Bermuda Blue Swarovski Gold Tennis Bracelet

  Bermuda Blue Swarovski Gold Tennis Bracelet

  £45.00
 • Black Diamond Swarovski Crystal Bracelet

  Black Diamond Swarovski Crystal Bracelet

  £35.00
 • Black Diamond Swarovski Crystal Flower Bracelet

  Black Diamond Swarovski Crystal Flower Bracelet

  £55.50
 • Black Patina Swarovski Crystal Silver Plated Bracelet

  Black Patina Swarovski Crystal Silver Plated Bracelet

  £35.00
 • Blue Green Gold Swarovski Tennis Bracelet

  Blue Green Gold Swarovski Tennis Bracelet

  £30.50
 • Blue Sapphire Swarovski Crystal Bracelet

  Blue Sapphire Swarovski Crystal Bracelet

  £33.00
 • Clear AB Swarovski Crystal Bracelet

  Clear AB Swarovski Crystal Bracelet

  £33.00
 • Clear AB Swarovski Crystal Gold Plated Bangle

  Clear AB Swarovski Crystal Gold Plated Bangle

  £32.50
 • Clear Crystal Sterling Silver Minimalist Bracelet

  Clear Crystal Sterling Silver Minimalist Bracelet

  £22.50
 • Coffee Cream Swarovski Crystal Bracelet

  Coffee Cream Swarovski Crystal Bracelet

  £43.50
 • Cream Rose Gold Swarovski Crystal Bracelet

  Cream Rose Gold Swarovski Crystal Bracelet

  £36.50
 • Crystal AB Silver Stretch Tennis Bracelet

  Crystal AB Silver Stretch Tennis Bracelet

  £45.00